Uvijeti korištenja

Uvjeti korištenja usluge koji slijede su neophodni da bi osigurali pružanje najbolje moguće usluge svim našim korisnicima, a istovremeno zadovoljili naše zakonske i moralne odgovornosti. Nepoštivanja bilo kojeg od uvjeta rezultirati će deaktivacijom i/ili suspenzijom korisničkog računa bez posebnog upozorenja, u kojem slučaju nema povratka već uplaćenih iznosa za naknade.

1. ILEGALNO KORIŠTENJE
Naši serveri mogu se koristiti samo za zakonski dopuštene aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni, a posebno Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, NN79/07) ili odredbe strogo je zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava samo time: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova: Piratski software, Hackerski programi ili arhive, Warez stranice, MP3, i IRC botovi. Pretplatnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti OptikLink za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. OptikLink odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.

2. SIGURNOST
Kršenje sistemske ili mrežne sigurnosti je strogo zabranjeno i može rezultirati kaznenom i građanskom odgovornošću. Evo nekih, ali ne i jedinih primjera: Neovlašten pristup, uporaba, provjera ili skeniranje sistemskog osiguranja ili autorizacijskih mjera, podataka ili prometa. Ometanje usluge bilo kojeg korisnika, hosta ili mreže, mail bombing, flooding, namjerni pokušaji preopterećenja sistema i broadcast napadi, itd.

3. RESURSI SERVERA
Svakom web hosting korisniku koji koristi veliku količinu serverskih resursa bit će ponuđeno da se dodatni resursi plate (prelazak na VPS) ili da se smanji potreba za resursima na prihvatljivu razinu.

4. DOMENE
Registracija komercijalne domene
Preko našeg servisa za registraciju domena nudimo Vam registraciju svih komercijalnih domena za privatne i pravne osobe.
Komercijalne domene su .com, .net, .org, .biz, .info

OptikLink ne odgovara za točnost podataka WHOIS poslužitelja te ne garantira da će domena biti dostupna i nakon inicijalne provjere njezine dostupnosti.
U slučaju da je domena plaćena, a nije dostupna, OptikLink će ponuditi povrat sredstava ili registraciju nove, slične domene.

Pokretanjem procesa registracije bilo koje komercijalne ili besplatne domene, ne garantira i registraciju iste.

5. DDOS NAPADI
OptikLink ima pravo onemogućiti pristup napadnutoj IP adresi servera bez prethodne najave.
Napadnuti poslužitelj se u tom trenutku automatski suspendira na razdoblje od minimalni 24h, dok se napadnuta IP adresa blokira na period od minimalno mjesec dana. Korisnik ima pravo na novu IP adresu. Ukoliko se DOS/DDOS napad na pojedinog korisnika ponovi više od jedanput, korisniku se može ukinuti korisnički račun.

6. IRC I SLIČNO.
OptikLink ne dozvoljava pozadinske programe kao što su IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi program koji ometa normaln rad mreže. IRC OptikLink ne dozvoljava IRC ili IRC botove na našim serverima.

7. BACKUP
OptikLink provodi dnevne backup-ove na svim serverima po zahtjevu korisnika. OptikLink nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse zbog loših backupova ili nepostojećih backupova. Ne provodi se backup mailova, već samo konfiguracije mail računa.

8. UCE (UNSOLICITED COMMERCE EMAIL)
ILI SPAM Spaming, ili slanje velike količine neželjenih e-mail poruka, sa ili preko OptikLink servera ili upotreba e-mail adrese koju opslužuje host je u potpunosti zabranjeno. Ukoliko KORISNIK dospije na spam liste OptikLink zadržava pravo blokiranja korisnikovog računa u svrhu zaštite servera. OptikLink je taj koji odlučuje kada se ovo pravilo krši.

9. VIRUSI
Ukoliko KORISNIK preko svog korisničkog računa šalje viruse drugim korisnicima ili konstantno prima viruse OptikLink zadržava pravo blokiranja svih korisničkih računa u svrhu zaštite servera i drugih korisnika. KORISNIK je dužan samostalno osigurati antivirusnu zaštitu i informatičku podršku unutar tvrtke. KORISNICI OptikLink oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. OptikLink usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih ili impliciranih. Ne tvrdimo niti garantiramo da će naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka, jer nismo u mogućnosti kontrolirati sve pretpostavke koje su potrebne za korištenje usluge.

10. ZLOUPORABA SERVERA
Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećivanja OptikLink servera ili našeg korisnika je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat će deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.

11. DISTRIBUCIJA PROGRAMA I RAZNOG SOFTWAREA
OptikLink korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije softwarea i multimedijalnih proizvoda. Ako želite distribuirati software i/ili multimedijske datoteke, molimo Vas da nas kontaktirate radi posebnog dogovora.

12. MULTIMEDIJA
Multimedijalni fileovi su definirani kao svi grafički, audio i video fileovi. OptikLink korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije i pohranjivanja velikih količina multimedijalnog materijala. Ako KORISNIK koristi više od 70% diskovnog prostora za pohranu multimedijalnih podataka ili u smislu ukupne veličine ili u broju podataka, smatrat će se da sadrži neobičnu količinu multimedijskih dokumenata.

13. AKTIVNOSTI KOJE PODUZIMAMO
Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. OptikLink zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada OptikLink utvrdi nepridržavanja svojih pravila, pokrenut će provjeru eventualnog protupravnog činjenja od strane korisnika. Tijekom provjere OptikLink može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti protupravnog činjenja, OptikLink može ograničiti, suspendirati ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je protupravno činjenje kazneno djelo, OptikLink će obavijestiti nadležno tijelo vlasti. Korisnici OptikLink oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. OptikLink nije odgovoran za probleme nastale uslijed nestanka struje, prekida veza (linkova), kvarova na hardwareu ili softwareu drugih proizvođača koje nije moguće predvidjeti. OptikLink će poduzeti sve korake da taj kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Za sve sporove nadležan je stvarano nadležnih sud u Zagrebu.

14. ODGOVORNOSTI KORISNIKA
KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba OptikLink usluga zahtijeva određenu razinu znanja korištenja internet jezika, protokola i programa.

15. PLAĆANJA
Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ) , koja može biti u periodima od jednog do dvadeset i četiri mjeseca. OptikLink nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. OptikLink se obvezuje da će kontaktirati KORISNIKA najkasnije 15 dana prije isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od OptikLink najkasnije 15 dana od primitka ponude, osim ako nije dogovoreno drugačije. Sve cijene prikazane na stranici su izražene u kunama i uključuju PDV.

16. PROMJENE
OptikLink zadržava pravo dodavati, brisati ili mijenjati bilo koji uvjet iz novog dokumenata, o kojim promjenama će biti obaviješteni postojeći korisnici.

17. USKRAĆIVANJE USLUGE
OptikLink nije odgovorna za bilo kakvu štete nastalu uskraćivanjem usluge niti za eventualno nastale troškove uslijed uskraćivanja usluge.

OptikLink ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan uz uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje otvorene i nepodmirene stavke donosno dugovanje Korisnika u svezi bilo koje usluge izvršene od strane OptikLink

OptikLink ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan uz uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje bilo kakvi sporovi između Korisnika i OptikLink-a
O bilo kojoj akciji, Korisnik će biti obaviješten e-mailom ili pismenim putem (osim prema točki 5.)

Kupnjom odnosno aktivacijom bilo koje usluge, Korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio ove Uvjete korištenija usluge.